Allegro RecordsAllegro Records

 

Allegro Records2 gold_Kuba_JPEGAllegro Records to niezależne wydawnictwo fonograficzne, a także impresariat artystyczny promujący polskich artystów. Chcemy dotrzeć z naszą muzyką do jak najszerszego kręgu wrażliwych odbiorców, odczuwających potrzebę obcowania z pasjonującą sztuką, jaką  jest muzyka improwizowana.

 Allegro Records2 gold_Kuba_JPEGAllegro Records is an independent record company and an artist management company promoting Polish artists. Our aim is for our music to reach as many sensitive people feeling the need to commune with the passionate art of improvised music as possible.